Vytlačiť

Plotica lesklá

Plotica lesklá


Kód TML

TML_RutiPigu_006 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Koščo Ján

Dátum monitoringu

12.8.2014


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.03 - budovanie kanálov Stredná 45,00 V+/B+
J02.12.02 - hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch Nízka 30,00 V-/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Typ biotopu druhu (Kód podľa ichtyologickej typológie tokov): 23


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_RutiPigu_006_20140812_001.JPG,
TML_RutiPigu_006_20140812_001.JPG
28,00 / 90,00 / Jemný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758) 1 48 ks 53 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) 1 18 ks 20 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hrebenačka pásavá 1 52 ks 58 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Boleň dravý 1 59 ks 65 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Pĺž podunajský 1 17 ks 19 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 24 ks 27 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 1 18 ks 20 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 1 16 ks 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 1 12 ks 13 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Abramis brama (Linnaeus, 1758) 1 16 ks 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hrúz fúzatý 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Abramis brama (Linnaeus, 1758) 1 40 ks 44 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 1 54 ks 60 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Plotica lesklá 1 0 ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Abramis (Ballerus) ballerus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hrúz Kesslerov 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy