Vytlačiť

Subpanónske travinnobylinné porasty

Subpanónske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6240_020 (2 706,18 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

27.6.2021

Meno mapovateľa

Devánová Katarína


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr6 - Xerotermné kroviny 15,00
Tr2a - Subpanónske travinnobylinné porasty 60,00
Tr5a - Dealpínske travinnobylinné porasty 25,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

35,00


E1

70,00

E0

30,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01 - baníctvo a lomy Nízka 20,00 B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 50,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

80,00 % 20,00 %

Vyhliadky biotopu

30,00 % 70,00 %

Poznámky

Lokalita pomaly zarastá.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mednicka brvitá E1 2 - medzi 1% a 50%
cistec rovný E1 2 - medzi 1% a 50%
kozinec vicencovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
krucinka chlpatá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava tvrdá E1 2 - medzi 1% a 50%
tarica kopcová E1 2 - medzi 1% a 50%
chlpánik obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
mliecnik chvojkový E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava valeská E1 2 - medzi 1% a 50%
rozchodník biely E1 2 - medzi 1% a 50%
Poa pratensis agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
pyštek krucinkolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
kozobrada kyjacikovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
jasen štíhly E3 2 - medzi 1% a 50%
nevädzník hlavácovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
lucerna kosákovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
jahoda trávnicová E1 2 - medzi 1% a 50%
jasen mannový E2 2 - medzi 1% a 50%
šalát trváci E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica klinceková E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy