Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Kód TML

TML_6210_074 (7 102,37 m2)

Percento plochy

95,00 %

Dátum monitoringu

30.5.2021

Meno mapovateľa

Válková Darina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 95,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

1,00


E1

80,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 10,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Na lokalite nie je vykonávaný žiadny manažment, bolo by vhodné zaviesť pastvu. I02 - šírenie ovsíka, pri okraji cesty burinových druhov, I01 - Robinia, Pinus. V polygóne sa nevyskytujú v predchádzajúcich záznamoch uvádzané:Scorzonera humilis ale S. austriaca, Erodium ciconium ale E. cicutarium, Pulsatila slavica - v území (ale nie v tomto polygóne) sa vyskytuje Pulsatilla pratensis subsp. bohemica


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
jahoda obycajná E1 1 - menej ako 1%
Poa pratensis agg. E1 1 - menej ako 1%
lipkavec sivý E1 1 - menej ako 1%
kotúc polný E1 1 - menej ako 1%
krvavec menší E1 1 - menej ako 1%
divozel kukuckovitý E1 1 - menej ako 1%
chrastavec rolný E1 1 - menej ako 1%
skorocel kopijovitý E1 1 - menej ako 1%
nevädzník hlavácovitý E1 1 - menej ako 1%
šalvia lúcna E1 1 - menej ako 1%
kosácik obycajný E1 1 - menej ako 1%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%
chlpánik Bauhinov E1 1 - menej ako 1%
burinka okolíkatá E1 1 - menej ako 1%
nevädzka porýnska E1 1 - menej ako 1%
jagavka konáristá E1 1 - menej ako 1%
bodliak ovisnutý E1 1 - menej ako 1%
rozchodník šestradový E1 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 1 - menej ako 1%
rezeda žltá E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy