Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6190_115 (18 070,11 m2)

Percento plochy

30,00 %

Dátum monitoringu

6.6.2021

Meno mapovateľa

Dobošová Anna


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr5 - Dealpínske travinnobylinné porasty 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

60,00


E1

50,00

E0

60,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B01.01 - Výsadba na nelesnej ploche - domáce druhy Vysoká 30,00 V-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Vysoká 50,00 V-/B-
F04.01 - drancovanie floristických lokalít Stredná 10,00 V-/B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Vysoká 50,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

30,00 % 30,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

30,00 % 70,00 %

Vyhliadky biotopu

30,00 % 30,00 % 40,00 %

Poznámky

Biotop na lokalite prežíva len miestami na skalných terasách a neprístupných pätách a čelách brál. Zvyšok je ohrozený zatienením, hromadením ihličia borovíc pod skalnými stenami, samonáletom borovíc a iných drevín na teráskach. Na čelách skalného hrebeňa a v priestore hradu okrem zatienenia pôsobí zašlapávanie návštevníkmi hradu. Populácia Pulsatilla subslavica je okrem ohrozenia biotopu ohrozená zberom a neúmyselným zašlapávaním pri fotografovaní atď.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
ruža šípová E2 1 - menej ako 1%
skalník plstnatý E2 2 - medzi 1% a 50%
chrastavec rolný E1 2 - medzi 1% a 50%
dub letný E2 1 - menej ako 1%
kostrava žliabkatá E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrevka vápnomilná E1 2 - medzi 1% a 50%
dub letný E1 1 - menej ako 1%
lipkavec syridlový E1 2 - medzi 1% a 50%
kokorík vonavý E1 2 - medzi 1% a 50%
Epipactis sp. E1 1 - menej ako 1%
hloh obycajný E2 2 - medzi 1% a 50%
púpavec sivý E1 2 - medzi 1% a 50%
muchovník vajcovitý E2 1 - menej ako 1%
rozchodník šestradový E1 2 - medzi 1% a 50%
borovica lesná E3 2 - medzi 1% a 50%
bedrovník lomikamenový E1 1 - menej ako 1%
kuricka vápencová E1 2 - medzi 1% a 50%
borovica lesná E2 2 - medzi 1% a 50%
klincek vcasný E1 1 - menej ako 1%
jagavka konáristá E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy