Vytlačiť

plch lieskový

plch lieskový


Kód TML

TML_MuscAvel_054 (31 577,29 m2)

Meno mapovatela

Repaský Jakub

Dátum monitoringu

6.9.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Ruderalizované porasty v zamokrených depresiách na poliach a na obnažených dnách rybníkov

Popis

Ruderálny porast zamokrenej doliny so slabo tečúcim potokom. Na lokalite rastie jelša lepkavá, vŕby, svíb, trnky, baza čierna a iné.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Císlo TMP / Čas /
Názov taxónu
Spôsob zberu /
Charakter. nálezu
Pohlavie / Veková skupina Hmotnosť / Dĺžka tela / Dĺžka chvosta
- / (14:06) /
plch lieskový
tubus alebo iné zariadenie vhodné len na úkryt /
STAVBA - rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby
- / - / - / -
- / (14:10) /
plch lieskový
tubus alebo iné zariadenie vhodné len na úkryt /
JUVENIL - nedospelý jedinec
- / - / - / -
- / (14:19) /
plch lieskový
tubus alebo iné zariadenie vhodné len na úkryt /
STAVBA - rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby
- / - / - / -
- / (14:22) /
plch lieskový
tubus alebo iné zariadenie vhodné len na úkryt /
ADD - dospelý jedinec
- / - / - / -
- / (14:25) /
plch lieskový
tubus alebo iné zariadenie vhodné len na úkryt /
STAVBA - rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby
- / - / - / -
- / (14:37) /
plch lieskový
tubus alebo iné zariadenie vhodné len na úkryt /
ADD - dospelý jedinec
- / 15 / - / 55
- / (14:37) /
plch lieskový
tubus alebo iné zariadenie vhodné len na úkryt /
ADD - dospelý jedinec
- / 15 / - / 55
- / (14:50) /
plch lieskový
tubus alebo iné zariadenie vhodné len na úkryt /
ADD - dospelý jedinec
- / 20 / - / 67
- / (14:54) /
plch lieskový
tubus alebo iné zariadenie vhodné len na úkryt /
ADD - dospelý jedinec
- / - / - / -
- / (14:56) /
plch lieskový
tubus alebo iné zariadenie vhodné len na úkryt /
STOPA - odtlačky končatín
- / - / - / -
- / (14:58) /
plch lieskový
tubus alebo iné zariadenie vhodné len na úkryt /
STAVBA - rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby
- / - / - / -
- / (15:20) /
plch lieskový
tubus alebo iné zariadenie vhodné len na úkryt /
STAVBA - rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby
- / - / - / -

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy