Vytlačiť

Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa

Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa

Kód TML

TML_8160_046 (3 431,99 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

3.9.2021

Meno mapovateľa

Kilár Slavomír


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Sk6 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupna 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

1,00

E2

2,00


E1

10,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A10.01 - odstránenie živých polotov, krovín a mladiny Stredná 10,00 V+
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
šalvia praslenatá E1 1 - menej ako 1%
pamajorán obycajný E1 1 - menej ako 1%
krasovlas bezbylový E1 1 - menej ako 1%
lipnica hájna E1 1 - menej ako 1%
ranostajovec pestrý E1 1 - menej ako 1%
ostrevka vápnomilná E1 1 - menej ako 1%
smlz pestrý E1 1 - menej ako 1%
skalnicník gulkovitý E1 1 - menej ako 1%
mrvica peristá E1 1 - menej ako 1%
pyštek obycajný E1 1 - menej ako 1%
kokorík vonavý E1 1 - menej ako 1%
chryzantéma pieninská E1 1 - menej ako 1%
hrdobarka horská E1 1 - menej ako 1%
pakost smradlavý E1 1 - menej ako 1%
orlicník obycajný E1 1 - menej ako 1%
kruštík tmavočervený E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 1 - menej ako 1%
rozchodníkovec najväcší E1 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 1 - menej ako 1%
jahoda obycajná E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy