Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna


Kód TML

TML_LutrLutr_072 (430 553,47 m2)

Meno mapovatela

Kisková Katarína

Dátum monitoringu

3.2.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

Vo4, Br2, Br3, Br 4. Br6

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 60,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C01.01 - ťažba piesku a štrku Stredná 10,00 V-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 1,00 V-
D01.05 - most, viadukt Nízka 1,00 B-
D02.01 - elektrické a telefónne vedenie Nízka 1,00 B-
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Stredná 20,00 V-
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 10,00 V-
I01 - druhové invázie Nízka 2,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 60,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 12,00 x 60,00 nie IMG_0004.JPG
2 8,00 x 600,00 nie IMG_0010.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Vodnár potočný 2 1 ks 2 ks ZIMOVANIE - zimovanie
Vydra riečna 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie TRUS - nález trusu
Vydra riečna 1 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie STOPA - odtlačky končatín

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy