Vytlačiť

jasoň červenooký

jasoň červenooký


Kód TML

TML_ParnApol_010 (11 691,33 m2)

Meno mapovatela

Richter Michal

Dátum monitoringu

4.7.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi

Popis

Skalné sutiny a steny s plytkou pôdou na vápenci. Zarastajúce a čiastočne zarastené.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 30,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.01.04 - intenzívne pasenie - kozy Stredná 10,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Stredná 70,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 30,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Brintesia circe (Fabricius, 1775) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
jasoň červenooký 11 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Inachis io (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
modráčik čiernoškvrnný 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy