Vytlačiť

Šidielko ozdobné

Šidielko ozdobné


Kód TML

TML_CoenOrna_008 (1 326,73 m2)

Meno mapovateľa

Šácha Dušan

Dátum monitoringu

2.6.2021

Čas (od - do)

9:00 - 11:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

Regulovaný tok - kanál, brehy kosené.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 100,00 V+/B+
H01 - znečistenie povrchových vôd Nízka 100,00 V-/B-
J02.02.01 - bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov Vysoká 75,00 V-/B+
K02.01 - sukcesia Vysoká 80,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Po studenom a vlhkom máji sa vážky len liahnu s asi 3-týždňovým meškaním. Na jeseň 2020 potok až do vrchnej časti TML vybágrovaný - vytvorené študijné plochy na sledovanie rekolonizácie vážkami a vplyvu na C. ornatum: vybágrovaná časť bez vážok, všetky jedince v nebágrovanej časti.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Šidielko ozdobné 6 ks vizuálne pozorovanie SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia
Šidielko ozdobné 1 ks vizuálne pozorovanie SAMICA - dospelý jedinec samičieho pohlavia
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy