Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_049

Dátum monitoringu

18.10.2013

Meno mapovateľa

Škovran Jaroslav


Výmera TML

84 623,38 m2

JPRL

442

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 10,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 90,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

4,00


E1

17,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

585 , 630

Sklon (%)

25,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

40,00

Rôznoveké (> 20 r.)

60,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

40,00

60,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

30,00

40,00

40,00

60,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

70,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

60,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

1

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

70,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 60,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02 - neintenzívne pasenie Nízka 20,00 V-/B-
B02.06 - Výchova lesa Stredná 100,00 V-/B-
K04.01 - súťaživosť (flóra) Nízka 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
brusnica cucoriedková 1-10 medzi 1% a 25%
Betula verrucosa (syn.) E2 0,50
jedla biela E2 0,50
dvojhrot chvostovitý 1-10 menej ako 1%
ploník borievkový 1-10 menej ako 1%
smrekovec opadavý E3 nepôvodné 1,00
jarabina vtácia E2 0,50
Mnium hornum 1-10 menej ako 1%
chlpana hájna 11-500 menej ako 1%
jedla biela E3 0,50
jedla biela E1 0,50
porastník Schreberov 1-10 menej ako 1%
kyslicka obycajná 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 0,50
Pinus sp. E2 0,50
Pinus sp. E1 0,50
metlica trsnatá 1-10 menej ako 1%
Betula verrucosa (syn.) E3 3,00
buk lesný E1 15,00
dub zimný E3 1,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy