Vytlačiť

Prechodné rašeliniská a trasoviská

Prechodné rašeliniská a trasoviská

Kód TML

TML_7140_003 (6 297,17 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

27.6.2021

Meno mapovateľa

Dítě Zuzana


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

25,00


E1

85,00

E0

80,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 40,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 45,00 % 5,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

40,00 % 40,00 % 20,00 %

Poznámky

Lokalita bola po viac rokov kosená ochranármi. Okrajovo tiež pasená hovädzím dobytkom. V súčasnosti je kosenie nepravidelné s klesajúcou tendenciou. Dôsledkom je masívne zmladenie predtým odstraňovaných krovín, zarastanie a hromadenie stariny. Nepriaznivo sa prejavuje aj celkový pokles hladiny podzemnej vody v dôsledku dlhotrvajúccich suchých periód počas vegetačných období ostatných rokov.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
chabula tucná E0 1 - menej ako 1%
Calliergon stramineum E0 1 - menej ako 1%
barinovka hrotitá E0 2 - medzi 1% a 50%
zlatolist hviezdovitý E0 1 - menej ako 1%
rosička okrúhlolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
bahnička málokvetá E1 1 - menej ako 1%
páperník úzkolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
vrba popolavá E2 2 - medzi 1% a 50%
vrba popolavá E1 2 - medzi 1% a 50%
vrba ušatá E2 2 - medzi 1% a 50%
kľukva močiarna E1 2 - medzi 1% a 50%
bublinatka menšia E1 1 - menej ako 1%
vachta trojlistá E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica cierna E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica prosová E1 1 - menej ako 1%
ostrica zobácikatá E1 2 - medzi 1% a 50%
Drepanocladus cossonii E0 2 - medzi 1% a 50%
vrba ušatá E1 2 - medzi 1% a 50%
jelša lepkavá E2 2 - medzi 1% a 50%
jelša lepkavá E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy