Vytlačiť

Slatiny s vysokým obsahom báz

Slatiny s vysokým obsahom báz

Kód TML

TML_7230_194 (4 903,62 m2)

Percento plochy

95,00 %

Dátum monitoringu

19.6.2021

Meno mapovateľa

Dítě Zuzana


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk5 - Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 5,00
Ra6 - Slatiny s vysokým obsahom báz 95,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

60,00

E0

85,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02.01 - intenzifikácia poľnohospodárstva Nízka 100,00 V-/B-
A03 - kosenie Vysoká 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

95,00 % 5,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

lokalita kosená, v dobrom stave, potencionálne nebezpečenstvo predstavuje používanie chemikálií na intenzívne využívaných poliach v bezprostrednom okolí


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pichliac potocný E1 2 - medzi 1% a 50%
vstavacovec májový E1 1 - menej ako 1%
metlica trsnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
Drepanocladus cossonii E0 2 - medzi 1% a 50%
bahnička málokvetá E1 1 - menej ako 1%
rosička anglická E1 1 - menej ako 1%
praslicka rolná E1 1 - menej ako 1%
praslicka mociarna E1 1 - menej ako 1%
páperník úzkolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
páperník širokolistý E1 2 - medzi 1% a 50%
pošvatec adiantovitý E0 1 - menej ako 1%
sitina clánkovaná E1 1 - menej ako 1%
ladenec rožkatý E1 1 - menej ako 1%
bezkolenec belasý E1 2 - medzi 1% a 50%
ihlica rolná E1 1 - menej ako 1%
bielokvet mociarny E1 1 - menej ako 1%
tučnica obyčajná E1 1 - menej ako 1%
Plagiomnium elatum E0 2 - medzi 1% a 50%
horcinka horkastá E1 1 - menej ako 1%
nátržník vzpriamený E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy