Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_330 (48 421,06 m2)

Percento plochy

85,00 %

Dátum monitoringu

25.7.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 85,00
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 10,00
X7 - Intenzívne obhospodarované polia 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

2,00


E1

95,00

E0

30,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 90,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Stredná 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Heterogénna plocha, popri Lk1 zahŕňa aj xerotermofilnú vegetáciu. Plocha je zväčša kosená (aspoň v roku 2021), okrem južnej časti. Poznámka: orchis sp. - bližšie neurčený zástupca čeľade Orchideaceae, snáď Orchis militaris. Časť Lk1 je zruderalizovaná (prítomnosť agátu v kontakte, snáď aj zanedbaný manažment v minulosti). Oproti predošlému monitoringu nenastala žiadna zásadná zmena. Najsevernejšia časť je sčasti rozoraná (bola už pri poslednom monitoringu), navrhujem z polygónu odstrániť alebo upraviť(pozri obrázok 2).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pupenec rolný E1 1 - menej ako 1%
škarda dvojrocná E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 3 - nad 50%
mrvica lesná E1 1 - menej ako 1%
repík lekársky E1 1 - menej ako 1%
púpavec jesenný E1 1 - menej ako 1%
torica japonská E1 1 - menej ako 1%
cistec mociarny E1 1 - menej ako 1%
iskerník plazivý E1 1 - menej ako 1%
rezeda žltá E1 1 - menej ako 1%
šalvia lúcna E1 1 - menej ako 1%
vratic obycajný E1 1 - menej ako 1%
psincek tenucký E1 1 - menej ako 1%
Achillea millefolium agg. E1 1 - menej ako 1%
cesnak clnkovitý E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
lopúch plstnatý E1 1 - menej ako 1%
palina obycajná E1 1 - menej ako 1%
balota cierna E1 1 - menej ako 1%
kraslica prostredná E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy