Vytlačiť

Slatiny s vysokým obsahom báz

Slatiny s vysokým obsahom báz

Kód TML

TML_7230_093 (26 874,11 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

26.6.2021

Meno mapovateľa

Dítě Zuzana


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ra6 - Slatiny s vysokým obsahom báz 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

20,00

E2

25,00


E1

80,00

E0

95,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 100,00 V-/B-
B04 - Používanie biocídov, hormónov a chemikálií v lesníctve Vysoká 100,00 V-/B-
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Stredná 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Lokalita predstavuje jedno z rašelinísk v okolí Oravíc, ktoré je výnimočné výskytom veľmi vzácneho druhu Carex chordorrhiza. Od čas jej objavenia sa populácia značne rozrástla, zaberá niekoľko násobne väčšiu plochu a je veľmi vitálna. Zásadným problémom je v súčasnosti absencia manažmentu. Lokalita bývala extenzívne prepásaná ovcami do polovice 90-tych rokov minulého storočia. Po roku 2000 bola niekoľkokrát pokosená ochranármi, odvtedy je opustená. Sekundárna sukcesia postupuje relatívne pomaly, ale kontinuálne, miestami sa začína hromadiť aj starina. Napriek tomu je centrálna časť slatiny v dobrom stave a negatívne faktory sa tu prejavujú zatiaľ pomaly. Bolo by veľmi vhodné na lokalite vyrúbať ihličnany (smrek, borovica - pochádza z výsadby v 80-tych rokoch) a aspoň občasne pokosiť vrátane centrálnej časti.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pichliac mociarny E1 1 - menej ako 1%
kraslica prostredná E1 1 - menej ako 1%
ostrica dvojdomá E1 1 - menej ako 1%
sitina alpínska E1 1 - menej ako 1%
záružlie mociarne E1 2 - medzi 1% a 50%
sitina clánkovaná E1 1 - menej ako 1%
pásikavec mociarny E0 2 - medzi 1% a 50%
ploník obycajný E0 2 - medzi 1% a 50%
psincek psí E1 2 - medzi 1% a 50%
rašelinník mociarny E0 1 - menej ako 1%
vrba popolavá E2 2 - medzi 1% a 50%
Sphagnum flexuosum E0 1 - menej ako 1%
breza biela E1 2 - medzi 1% a 50%
Sphagnum fallax E0 2 - medzi 1% a 50%
breza biela E3 2 - medzi 1% a 50%
ostrica sivastá E1 1 - menej ako 1%
borovica lesná E2 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 1 - menej ako 1%
borovica lesná E3 2 - medzi 1% a 50%
kľukva močiarna E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy