Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6190_191 (6 244,94 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

23.5.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty 90,00
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

20,00


E1

40,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 100,00 V-/B-
K01.01 - erózia Stredná 90,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

V porovnaní s predošlým monitoringom nenastala zásadná zmena, je však zrejmé pokračovanie erózie. Absencia vstavačovitých pravdepodobne súvisí s tým, že mikrolokalita ich výskytu bola narušená diviačou zverou. Plocha je bez manažmentu. Všetky druhy, ktoré sú uvedené v minulom monitoringu a v aktuálnom chýbajú, sa nachádzajú v tesnej blízkosti polygónu (okrajový efekt).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
lucerna kosákovitá E1 1 - menej ako 1%
oman mecolistý E1 1 - menej ako 1%
hrdobarka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
lan tenkolistý E1 1 - menej ako 1%
žerušník skalný E1 1 - menej ako 1%
kavyl vláskovitý E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 1 - menej ako 1%
podkovka chochlatá E1 1 - menej ako 1%
jarabina mukynová E1 1 - menej ako 1%
plamienok plotný E1 1 - menej ako 1%
devätorník velkokvetý E1 2 - medzi 1% a 50%
jarabina mukynová E2 1 - menej ako 1%
Galium pumilum agg. E1 1 - menej ako 1%
gulôcka bodkovaná E1 2 - medzi 1% a 50%
Silene otites agg. E1 1 - menej ako 1%
ostrica klinceková E1 1 - menej ako 1%
krucinka chlpatá E1 2 - medzi 1% a 50%
Sesleria varia (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec sivý E1 1 - menej ako 1%
sezel feniklový E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy