Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_192 (213 659,58 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

4.7.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

5,00


E1

95,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.03 - motorizované zariadenia Stredná 10,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 10,00 V-/B-
J01 - požiar a potlačenie požiaru Stredná 5,00 V+
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Plocha sa nachádza v medzihrádzovom priestore pri Váhu, kde sú však záplavy zriedkavé pre reguláciu vodného režimu. Substrátom je zväčša štrk, charakter vegetácie je preto zväčša mezofilný, miestami až xerotermofilný. Miestami sú skupinky drevín lužného lesa, začínajú sa uplatnovať aj invázne druhy. V čase monitoringu bol vrchol horúceho a suchého počasia, v neoptimálnych podmienkach preto mohlo dôjsť k podhodnnoteniu niektorých druhov. Celkovo možno skonštatovať, že od predchádzajúceho monitoringu na lokalite nenastali zásadné zmeny.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pýr plazivý E1 2 - medzi 1% a 50%
stoklas vzpriamený E1 1 - menej ako 1%
praslickovka konáristá E1 1 - menej ako 1%
lucerna kosákovitá E1 1 - menej ako 1%
slivka trnková E1 1 - menej ako 1%
vratic obycajný E1 1 - menej ako 1%
hadinec obycajný E1 1 - menej ako 1%
kozinec vicencovitý E1 1 - menej ako 1%
lipkavec syridlový E1 1 - menej ako 1%
ladenec rožkatý E1 1 - menej ako 1%
slivka trnková E2 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný E1 1 - menej ako 1%
divozel velkokvetý E1 1 - menej ako 1%
Dipsacus sylvestris (syn.) E1 1 - menej ako 1%
kozinec cícerovitý E1 1 - menej ako 1%
Galium mollugo agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
lan rakúsky E1 1 - menej ako 1%
slivka gulatoplodá E2 1 - menej ako 1%
silenka obycajná E1 1 - menej ako 1%
parumancek nevonavý E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy