Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Kód TML

TML_6250_057 (91 714,96 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

19.6.2021

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

18,336667 / 47,841694

Rozmery TMP

4,00 / 4,00


Fixácia TMP

GPS súradnice


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 30,00
Tr3 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši 70,00

Pokryvnosť etáže

E3

3,00

E2

10,00


E1

87,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 10,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 20,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 30,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Poznámky

Bývalá tanková strelnica. Po ukončení manažmentu na konci 20. storočia pozvoľna dochádza k sukcesným zmenám vedúcim jednak k zarastaniu náletovými drevinami, a jednak aj k posunu travinno-bylinnej vegetácie k mezofilnejším porastom zv. Arrhenatherion elatioris. Údaje k zápisu: E0 15%, E1 70%, exp. severovýchodná, sklon 5 stupňov, čiastočne nahromadená starina, výška porastu 40 - 50 cm, 145 m n. m.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pupenec rolný E1 1 - menej ako 1%
hlavác žltkastý E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
lucerna najmenšia E1 1 - menej ako 1%
silenka biela pravá E1 1 - menej ako 1%
jesienka obycajná E1 1 - menej ako 1%
oman mecolistý E1 1 - menej ako 1%
dub cerový E3 1 - menej ako 1%
zvonček repkový E1 1 - menej ako 1%
zlatobyl obrovská E1 1 - menej ako 1%
skorocel prostredný E1 1 - menej ako 1%
cremcha neskorá E3 1 - menej ako 1%
škarda úhľadná E1 1 - menej ako 1%
lipnica stlacená E1 1 - menej ako 1%
nátržník priamy E1 1 - menej ako 1%
vstavač purpurový E1 1 - menej ako 1%
mliecnik prútnatý E1 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný E1 1 - menej ako 1%
kosácik obycajný E1 1 - menej ako 1%
tarica kališnatá E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
škarda smradlavá E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy