Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Kód TML

TML_6250_053 (208 041,50 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

19.6.2021

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

18,36380634 / 47,8324637

Rozmery TMP

4,00 / 4,00


Fixácia TMP

GPS súradnice


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr3 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

20,00

E2

30,00


E1

40,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 20,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 20,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

40,00 % 40,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Poznámky

Rozsiahle opustené terasované vinohrady s výskytom mimoriadne vzácnych druhov rastlín. Postupujúca sukcesia vedie k expanzii krovinovej vegetácie zv. Berberidion a porastom nepôvodných drevín. Údaje k TMP: E0 5%, E1 90%, exp. juhozápadná, sklon 5 stupňov, výška porastu 30 - 40 cm, 190 m n. m.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
nátržník priamy E1 1 - menej ako 1%
veronika rolná E1 1 - menej ako 1%
hadomor španielsky E1 1 - menej ako 1%
horcík jastrabníkovitý E1 1 - menej ako 1%
vika pruhovaná E1 1 - menej ako 1%
starcek erukolistý E1 1 - menej ako 1%
iskerník mnohokvetý E1 1 - menej ako 1%
mliecnik prútnatý E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
prerastlík prútnatý E1 1 - menej ako 1%
timotejka tuhá E1 1 - menej ako 1%
kozobrada východná E1 1 - menej ako 1%
marhula obycajná E3 1 - menej ako 1%
cerešna zvláštna E2 1 - menej ako 1%
jesienka obycajná E1 1 - menej ako 1%
farbovník poľný E1 1 - menej ako 1%
brest hrabolistý E3 1 - menej ako 1%
vstavač trojzubý E1 1 - menej ako 1%
ľanolistník Dollinerov E1 1 až 3 jedinci s nepatrnou pokryvnosťou 1 - menej ako 1%
cakanka obycajná E1 1 - menej ako 1%
voskovka menšia E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy