Vytlačiť

Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte

Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte

Kód TML

TML_6150_124 (55 418,91 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

18.7.2021

Meno mapovateľa

Sedláková Heňa


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al1 - Alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade 85,00
Al2 - Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade 5,00
Al6 - Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na silikátovom podklade 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

10,00


E1

80,00

E0

30,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 10,00 V-/B-
K01.01 - erózia Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Lokalita v dobrom stave, nevýrazný chodník cez kotlinku, skaly miestami pekne porastené lišajníkmi


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
trojštet brvitý E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava nízka E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava pestrá E1 1 - menej ako 1%
ostrica tmavá E1 1 - menej ako 1%
sitina trojzárezová E1 2 - medzi 1% a 50%
brusnica cucoriedková E1 2 - medzi 1% a 50%
zvoncek tatranský E1 1 - menej ako 1%
vŕba Kitaibelova E1 1 - menej ako 1%
chvostník jedlovitý E1 1 - menej ako 1%
hadovník živorodý E1 2 - medzi 1% a 50%
borovica horská E1 1 - menej ako 1%
hadovník väcší E1 1 - menej ako 1%
hôlnicka dvojradová E1 2 - medzi 1% a 50%
jastrabník alpínsky E1 1 - menej ako 1%
nátržník zlatý E1 1 - menej ako 1%
poniklec biely E1 2 - medzi 1% a 50%
starcek sivý kranský E1 1 - menej ako 1%
prvosienka najmenšia E1 2 - medzi 1% a 50%
brusnica obycajná E1 1 - menej ako 1%
psincek pyrenejský E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy