Vytlačiť

žltáčik zanoväťový

žltáčik zanoväťový


Kód TML

TML_ColiMyrm_010 (10 498,03 m2)

Meno mapovatela

Víťaz Ľubomír

Dátum monitoringu

31.7.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- mezofilné lúky

Popis

extenzívne lúky a pasienky

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 100,00 V+/B+
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 5,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Plocha monitorovanej lokality pokosená. Pokosená biomasa odstránená. Bylinná vegetácia stále veľmi svieža, Zanoväte, živné rasliny monitorovaného žltáčika zanoväťového Colias myrmidone dostatočne početné. Bohato zmladené, tiež čiastočne kvitnúce. V ploche dostatok iných druhov nektáronosných bylín v kvitnúcom stave. Lokalita je dlhdobo bez extenzívnej pastvy, ktorá by tu bola žiadúca.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
ohniváčik veľký 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Lycaena tityrus (Poda, 1761) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Brintesia circe (Fabricius, 1775) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Colias hyale (Linnaeus, 1758) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Colias crocea (Fourcroy, 1785) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus coridon (Poda, 1761) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
žltáčik zanoväťový 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy