Vytlačiť

žltáčik zanoväťový

žltáčik zanoväťový


Kód TML

TML_ColiMyrm_008 (11 778,28 m2)

Meno mapovatela

Víťaz Ľubomír

Dátum monitoringu

31.7.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- mezofilné lúky

Popis

extenzívne lúky a pasienky

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 90,00 V+/B+
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Lokalita bola v pokosená, biomasa z plochy odstránená. Kosba vykonaná citlivo, miestami "vyššou kosou" I po kosbe ostal na ploche dostatok živných rastlín žltáčika vo vhodnom stave, čiastočne aj kvitnúcich. Lokalita je dlhodobo bez extenzívnej pastvy.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Papilio machaon Linnaeus, 1758 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 7 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Colias hyale (Linnaeus, 1758) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Colias crocea (Fourcroy, 1785) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
žltáčik zanoväťový 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Polyommatus coridon (Poda, 1761) 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy