Vytlačiť

hrabavka škvrnitá

hrabavka škvrnitá


Kód TML

TML_PeloFusc_009 (87 435,77 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

4.8.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Popis

slaniskové spoločenstvá s period.zaplavovanými mokraďnými depresiami a stredovým odvod. kanálom.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Stredná 80,00 V-
F03.01 - poľovníctvo Nízka 90,00 V-
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity Nízka 70,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Komplexy slaniskových lúk s periodicky zaplavovanými depresiami a stredovým odvod. kanálom.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
holub hrivnák 2 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Lastovička domová 2 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
trasochvost žltý 2 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Vlha hájová (obyčajná) 3 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
bažant poľovný 2 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Straka čiernozobá (obyčajná) 4 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Škorec lesklý (obyčajný) 800 ks vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
sokol myšiar 20 ks vizuálne pozorovanie D12 - isté hniezdenie
strakoš červenochrbtý (obyčajný) 5 ks vizuálne pozorovanie D12 - isté hniezdenie
hrabavka škvrnitá 2 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Zajac poľný 1 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy