Vytlačiť

Boleň dravý

Boleň dravý


Kód TML

TML_AspiAspi_005 (1 000,00 m2)

Meno mapovatela

Koščo Ján

Dátum monitoringu

12.8.2014


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.03 - budovanie kanálov Stredná 50,00 V+/B+
J02.12.02 - hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch Nízka 35,00 V-/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Typ biotopu druhu (Kód podľa ichtyologickej typológie tokov): 23


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
4 TML_AspiAspi_005_20140812_01.JPG,
TML_AspiAspi_005_20140812_03.JPG
21,00 / 95,00 / Jemný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 4 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Abramis brama (Linnaeus, 1758) 4 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758) 4 30 ks 32 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Hrebenačka pásavá 4 40 ks 42 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758) 4 59 ks 62 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Esox lucius Linnaeus, 1758 4 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Boleň dravý 4 29 ks 31 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
hrebenačka vysoká 4 11 ks 12 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Boleň dravý 4 26 ks 27 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 4 23 ks 24 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lopatka dúhová 4 4 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Sander lucioperca 4 18 ks 19 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 4 18 ks 19 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Pĺž podunajský 4 7 ks 7 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 4 30 ks 32 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Hrúz Vladykov 4 30 ks 32 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 4 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
slnečnica pestrá 4 5 ks 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 4 63 ks 66 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
hrebenačka vysoká 4 40 ks 42 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy