Vytlačiť

Roháč obyčajný

Roháč obyčajný


Kód TML

TML_LucaCerv_039 (11 707 436,10 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

23.7.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- dubovo-hrabové lesy panónske

Popis

Teplomilné dubové lesy, lokálne s prímesou hrabu, javorov, jaseňov a na tiennych miestach solitéry buka lesného.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Stredná 60,00 V-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 30,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Poznámky

Lesné porasty v pohorí Burda, prevažne dubiny.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Roháč obyčajný 1 ks IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 4 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
Kôrovník krátkoprstý 4 ks vizuálne pozorovanie C5 - pravdepodobné hniezdenie
Ďateľ veľký 2 ks vizuálne pozorovanie C5 - pravdepodobné hniezdenie
Sýkorka bielolíca 4 ks vizuálne pozorovanie C5 - pravdepodobné hniezdenie
Sýkorka lesklohlavá 2 ks vizuálne pozorovanie C5 - pravdepodobné hniezdenie
Frinfilla coelebs Linnaeus, 1758 2 ks vizuálne pozorovanie C5 - pravdepodobné hniezdenie
Belorítka domová 1 ks vizuálne pozorovanie A0 - predpokladané hniezdenie
Glezg hrubozobý 2 ks vizuálne pozorovanie C5 - pravdepodobné hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy