Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Kód TML

TML_6120_043 (2 671,54 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

3.7.2021

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

18,32169 / 47,76769

Rozmery TMP

4,00 / 4,00


Fixácia TMP

GPS súradnice


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Pi2 - 3411000c 90,00
Tr4 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

3,00

E2

5,00


E1

90,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 30,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 90,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

40,00 % 35,00 % 25,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

20,00 % 45,00 % 35,00 %

Poznámky

Bývalé vinohrady po opustení obhospodarovania, bez manažmentu. Intenzívny nástup Vitis vinifera. Biotop by bolo možné rozšíriť o ďalšie časti priľahlých bývalých viníc. Údaje k zápisu: E0 45%, E1 70%, exp. -, sklon -, 122 m n. m., výška porastu 25 - 30 cm.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
nátržník strieborný E1 2 - medzi 1% a 50%
mliecnik chvojkový E1 2 - medzi 1% a 50%
smlz kroviskový E1 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec syridlový E1 1 - menej ako 1%
gypsomilka metlinatá E1 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 2 - medzi 1% a 50%
nevädzka porýnska E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
slanobyl drasnomilná E1 2 - medzi 1% a 50%
horcicník konáristý E1 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 2 - medzi 1% a 50%
pyštek krucinkolistý E1 1 - menej ako 1%
pichliac obycajný E1 1 - menej ako 1%
ruman rusínsky E1 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 2 - medzi 1% a 50%
ometlina sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
silenka kuželovitá E1 pokryvnosť 5 až 12,5% plochy 2 - medzi 1% a 50%
lopúšik nezábudkový E1 1 - menej ako 1%
štiavicka obycajná E1 pokryvnosť 5 až 12,5% plochy 2 - medzi 1% a 50%
kozobrada kyjacikovitá E1 1 - menej ako 1%
silenka uškatá E1 2 - medzi 1% a 50%
dúška panónska E1 2 - medzi 1% a 50%
škarda smradlavá makolistá E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
vinic hroznorodý E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy