Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6190_186 (14 943,69 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

26.6.2021

Meno mapovateľa

Kollár Jozef


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 20,00
Tr5 - Dealpínske travinnobylinné porasty 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

3,00

E2

25,00


E1

70,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 10,00 V-/B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

20,00 % 80,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

20,00 % 80,00 %

Poznámky

Južnú časť tvorí strmý erodovaný dolomitový svah takmer bez pôdy s nezapojenou vegetáciou zväzu Allyso-Sedion, ktorá na miernom reliéfe prechádza do zapojenej vegetácie s dominanciou Carex humilis, prípadne Sesleria albicans. Táto sa postupe mení na krovité porasty s dominanciou Juniperus communis. Cez plochu prechádza turistický chodník a málo využívaná lesná cesta. Vplyv turizmu je zrejmý aj z viacerých ohnísk založených priamo v ploche, či v jej tesnom okolí. Pokračujúce zarastanie drevinami v časti s hlbšími pôdami resp. menej členitým reliéfom (severný okraj plochy) je zrejmé aj z historických leteckých snímok. Viacero druhov, ktoré neboli zaznamenané v predošlom monitoringu sa nachádzajú na okraji plochy, môže preto ísť o pseudozmenu (okrajový efekt). Minuartia sp. - pravdepodobne M. glaucina.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
breza previsnutá E2 1 - menej ako 1%
borovica lesná E3 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 1 - menej ako 1%
Arabis hirsuta agg. E1 1 - menej ako 1%
zbehovec ženevský E1 1 - menej ako 1%
borovica cierna E2 1 - menej ako 1%
dúška panónska E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
stoklas vzpriamený E1 1 - menej ako 1%
borovica cierna E3 1 - menej ako 1%
lanolistník prostredný E1 1 - menej ako 1%
tarica kopcová E1 2 - medzi 1% a 50%
zob vtácí E2 1 - menej ako 1%
ihlica rolná E1 1 - menej ako 1%
hrdobarka horská E1 1 - menej ako 1%
cesnak žltý E1 1 - menej ako 1%
lan tenkolistý E1 1 - menej ako 1%
Minuartia sp. E1 1 - menej ako 1%
hrdobarka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzka porýnska E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy