Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Kód TML

TML_6250_058 (8 563,18 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

4.7.2021

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

18,64144 / 47,81839

Rozmery TMP

4,00 / 4,00


Fixácia TMP

GPS súradnice


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr3 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

20,00


E1

70,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02 - neintenzívne pasenie Stredná 100,00 V+/B+
I01 - druhové invázie Nízka 10,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Svobodová et al. (Rosalia 15: 22-24, 2000) uvádzajú aj výskyt Iris variegata, Seseli pallasii a Stipa crassiculmis (v tomto prípade ide o determinačný omyl s druhom Stipa pullcherrima), pri monitoringu sa ich výskyt nepodarilo potvrdiť. Nepodarilo sa tiež potvrdiť viacero ďalších druhov spraší zaznamenaných pri predchádzajúcom monitoringu v roku 2014 (Agropyron pectinatum, Taraxacum serotinum). Početnosť populácie druhu Crambe tataria tiež výrazne poklesla. Údaje pre TMP: E0 5%, E1 90%, expozícia JVJ, sklon 15 stupňov, 208 m n. m., výška porastu 30 - 40 cm.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
klincek Pontederov E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
lanolistník prostredný E1 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 2 - medzi 1% a 50%
fúzatka prstnatá E1 pokryvnosť 5 až 12,5% plochy 2 - medzi 1% a 50%
komonica lekárska E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
mrvica peristá E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
lucerna kosákovitá E1 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 2 - medzi 1% a 50%
kavyl Ivanov E1 1 - menej ako 1%
smldník alsaský E1 2 - medzi 1% a 50%
ranostajovec pestrý E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
ostružina ožinová E1 2 - medzi 1% a 50%
marinka psia E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
krvavec menší E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
sápa hľuznatá E1 1 - menej ako 1%
slivka trnková E2 2 - medzi 1% a 50%
oman nemecký E1 1 - menej ako 1%
šalvia hájna E1 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 2 - medzi 1% a 50%
pyštek krucinkolistý E1 1 - menej ako 1%
kavyľ pôvabný E1 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 2 - medzi 1% a 50%
kosácik obycajný E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
vinic hroznorodý E2 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy