Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9130_648

Dátum monitoringu

18.7.2021

Meno mapovateľa

Saxa Andrej


Výmera TML

85 507,71 m2

JPRL

318a

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 98,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 2,00

Pokryvnosť etáže

E3

95,00

E2

20,00


E1

25,00

E0

2,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

533 , 688

Sklon (%)

50,00

Expozícia

S

 

Poznámky

TML mozaiková nevhodná pre trvalý monitoring. Šebeň 2021


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

30,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

70,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

5,00

20,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

90,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

20,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

70,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 50,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 30,00
Výchovné zásahy 20,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jedla biela E3 2,00
smrek obycajný E3 1,00
cerešna vtácia E3 0,10
jedla biela E2 1,00
vrba rakytová E2 0,50
smrekovec opadavý E2 0,10
vrba rakytová E1 1,00
topol osikový E1 1,00
breza previsnutá E1 0,50
jelša lepkavá E2 0,10
lieska obycajná E2 0,10
hrab obycajný E1 0,10
lieska obycajná E1 0,10
Quercus petraea agg. E1 0,10
buk lesný E2 18,00
jarabina vtácia E1 0,10
buk lesný E3 92,00
smrek obycajný E1 0,50
buk lesný E1 25,00
jedla biela E1 2,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy