Vytlačiť

očkáň hnedý

očkáň hnedý


Kód TML

TML_CoenHero_002 (26 304,52 m2)

Meno mapovatela

Makky Ladislav

Dátum monitoringu

13.6.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Podmácané lúky horských a podhorských oblastí

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.02 - neintenzívne pasenie - ovce Nízka 10,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Veľmi pekná, pri zachovaní vodného režimu a zamedzení sukcesie aj do budúcnosti perspektívna lokalita. Kladne hodnotím extenzívnu pastvu oviec na priľahlých lúkach. Pozor na prípadné hnojenie resp. chemické ošetrovanie intenzívne obhospodarovaných lúk situovaných severne od TML Kvôli extrémne chladnému máju nízky počet motýľov, výskyt imág sa posunulo o cca. 2-3 týždne.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Inachis io (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Melitaea diamina (Lang, 1789) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Mlynárik mokraďový 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
očkáň hnedý 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy