Vytlačiť

Mlynárik východný

Mlynárik východný


Kód TML

TML_LeptMors_004 (8 477,84 m2)

Meno mapovatela

Makky Ladislav

Dátum monitoringu

13.6.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Horské vodné toky a bylinné porasty ich brehov

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 30,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - Odstránenie podrastu Stredná 30,00 V-/B-
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Stredná 30,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Poznámka:boli prítomné nasled. rizikové faktory: • ničenie vegetácie • nedostatok živných rastlín • prítomnosť inváznych druhov rastlín • na niektorých niestach už pokročilá sukcesia Kvôli extrémne chladnému máju nízky počet motýľov, výskyt imág sa posunulo o cca. 2-3 týždne.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Mlynárik východný 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy