Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_057 (2 209,26 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

27.6.2021

Meno mapovateľa

Sedláková Heňa


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3b - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 70,00
Al8 - Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na suchších a teplejších svahoch 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

3,00

E2

2,00


E1

85,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Nízka 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Lokalita trávinno-bylinných plôch sa mení postupným zarastaním v kombinácií s biotopom zväzu Calamagrostion arundinaceae a bohatým výskytom Tephroseris crispa


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
metlica trsnatá E1 1 - menej ako 1%
tomka alpínska E1 1 - menej ako 1%
chlpana hájna E1 1 - menej ako 1%
kostrava pestrá E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník zlatý E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrevka tatranská E1 2 - medzi 1% a 50%
smrek obycajný E1 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E3 2 - medzi 1% a 50%
smrek obycajný E2 2 - medzi 1% a 50%
kýchavica biela Lobelova E0 1 - menej ako 1%
prvosienka vyššia E1 1 - menej ako 1%
poniklec biely E1 1 - menej ako 1%
zerva hlavickatá E0 1 - menej ako 1%
plešivec dvojdomý E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
veternica narcisokvetá E1 2 - medzi 1% a 50%
popolavec kuceravý E1 2 - medzi 1% a 50%
prerastlík iskerníkovitý E1 1 - menej ako 1%
hadovník väcší E1 2 - medzi 1% a 50%
datelina lúcna E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy