Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9130_697

Dátum monitoringu

3.7.2021

Meno mapovateľa

Saxa Andrej


Výmera TML

54 380,57 m2

JPRL

134b

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls1.4 - Horské jelšové lužné lesy 4,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 96,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

40,00


E1

30,00

E0

2,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

390 , 450

Sklon (%)

55,00

Expozícia

SV

 

Poznámky

TML mozaika - nevhodná pre trvalý monitoring, treba upraviť tvar. Zmena biotopu z 9110 na 9130!! Šebeň 2021


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

98,00

Nepôvodné

2,00

Invázne

0,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

80,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

Stav

Narušený

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

10,00

30,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

100,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,20

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

80,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

90,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 60,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 20,00
Výchovné zásahy 20,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Stredná 100,00 V-/B-
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
hrab obycajný E2 20,00
buk lesný E2 15,00
javor mliecny E1 0,50
buk lesný E1 20,00
topol osikový E1 0,30
lieska obycajná E1 0,10
cerešna vtácia E1 0,10
hrab obycajný E1 7,00
zbehovec plazivý 0 menej ako 1%
kostihoj hluznatý 1-10 menej ako 1%
zubacka cibulkonosná 1-10 medzi 1% a 25%
Quercus petraea agg. E3 5,00
hrab obycajný E3 10,00
breza biela E3 2,00
jarabina vtácia E3 0,10
hviezdica velkokvetá 1-10 medzi 1% a 25%
mednicka jednokvetá 0 menej ako 1%
buk lesný E3 35,00
lipa velkolistá E3 0,20
smrek obycajný E3 0,10

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy