Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Kód TML

TML_6250_052 (2 976,44 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

27.6.2021

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

18,35187918 / 47,83807488

Rozmery TMP

4,00 / 4,00


Fixácia TMP

GPS súradnice


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr3 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

2,00

E2

10,00


E1

90,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 2,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 5,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

60,00 % 40,00 %

Poznámky

Sprašový svah s výskytom viacerých vzácnych druhov. Postupná expanzia krov. Údaje k TMP: E0 10%, E1 70%, exp. JJZ, sklon 15 stupňov, 176 m n. m., výška porastu 30 - 40 cm.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
nevädzník panónsky E1 pokryvnosť 5 až 12,5% plochy 2 - medzi 1% a 50%
vinic hroznorodý E2 1 - menej ako 1%
kotúc polný E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
vika siata E1 1 - menej ako 1%
asparágus lekársky E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 1 - menej ako 1%
stoklas jalový E1 1 - menej ako 1%
ranostajovec pestrý E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
kostrava žliabkatá E1 pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
fialka srstnatá E1 1 - menej ako 1%
rumanovec farbiarsky E1 2 - medzi 1% a 50%
mak vlcí E1 1 - menej ako 1%
chondrila prútnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
cistec rovný E1 1 - menej ako 1%
palina polná E1 pokryvnosť 1,5 až 3% plochy 1 - menej ako 1%
chrastavec rolný E1 1 - menej ako 1%
oman mecolistý E1 1 - menej ako 1%
piesocnica dúškolistá E1 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy 2 - medzi 1% a 50%
lucerna datelinová E1 2 - medzi 1% a 50%
nezábudka rolná E1 1 - menej ako 1%
kostrava valeská E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy