Vytlačiť

Šidielko ozdobné

Šidielko ozdobné


Kód TML

TML_CoenOrna_010 (8 697,23 m2)

Meno mapovateľa

Bulánková Eva

Dátum monitoringu

14.6.2021

Čas (od - do)

14:00 - 16:30


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

malý nížinný potok lemovaný pobežnou vegetáciou a mierne zarastený makrofytami

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G05.01 - zošľapávanie, nadmerné využívanie Nízka 20,00 V-/B-
K01.01 - erózia Nízka 20,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Na lokalite je viacero miest zošľapávaných zverou, ktorá chodí piť vodu, čiastočne to narušuje lokalitu - erózia brehu. Pri zanášaní lokality substrátom môže dôjsť k vyššiemu zarastaniu makrofytami, čo negatívne ovplyvní populáciu druhu Coenagrion ornatum v budúcnosti.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
šidlovka hnedá 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Šidielko ozdobné 50 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Libellula depresa 1 ks vizuálne pozorovanie SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia
Coenagrion pulchellum (Van der Linden, 1825) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy