Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_111

Dátum monitoringu

4.7.2021

Meno mapovateľa

Saxa Andrej


Výmera TML

135 584,73 m2

JPRL

184

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

5,00


E1

30,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

440 , 480

Sklon (%)

10,00

Expozícia

SZ

 

Poznámky

Porast je rozpracovaný 5 obnovnými pásmi (asi 60% JPRL) kde sa už nachádzajú hrabovo-bukové mladiny. Materský porast je v štádiu dorubov. Je to 100% 9110? Šebeň 2021


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Invázne

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

2,00

20,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Podiel rovnoveké %

50,00

60,00

50,00

60,00

Rôznoveké (> 20 r.)

60,00

90,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Zlý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

0

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

70,00

1 - Mierne zhoršený

20,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 20,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 50,00
Výchovné zásahy 30,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Stredná 50,00 V-/B-
B02.06 - Výchova lesa Stredná 30,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 5,00 V-/B-
K01.01 - erózia Stredná 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
dvojzub listnatý Machy, Trávy, Byliny 1-10 menej ako 1%
vrba rakytová E2 0,30
jelša lepkavá E2 0,10
breza previsnutá E2 0,50
Polytrichum sp. E0 1,00
topol osikový E1 1,00
buk lesný E1 10,00
buk lesný E3 40,00
Quercus petraea agg. E1 2,00
hrab obycajný E3 1,00
Quercus petraea agg. E3 25,00
hrab obycajný E1 5,00
topol osikový E3 0,20
hrab obycajný E2 3,00
jedla biela E3 0,10
buk lesný E2 5,00
topol osikový E2 0,50
vrba rakytová E1 0,20
kyslicka obycajná 1-10 menej ako 1%
Carex sp. 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy