Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna


Kód TML

TML_LutrLutr_169 (8 351,11 m2)

Meno mapovatela

Garayová Jana

Dátum monitoringu

18.2.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bylinné brehové porasty tecúcich vôd

Popis

Rieka Slaná, vŕby-výmladky

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 20,00 % 60,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - Odstránenie podrastu Stredná 50,00 V-/B-
D01.05 - most, viadukt Stredná 5,00 V-/B-
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Stredná 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

veľká voda


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Vydra riečna 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy