Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_011 (5 597,63 m2)

Meno mapovateľa

David Stanislav

Dátum monitoringu

4.7.2014

Čas (od - do)

13:10 - 16:40


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p.

Popis

Meander Ipľa na sev. okraji obce, Vŕbovo-topoľový brehový porast, časť TML ohradená ako súkromné pozemky (záhrady, záhumienky)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 B-
J02.11 - smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín Nízka 10,00 V-/B-
J02.12.02 - hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch Vysoká 100,00 B-
K02.01 - sukcesia Stredná 60,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Prístupná je horná časť TML, úsek proti zástavbe je oplotený (záhrady a pole). Monitoring vykonaný po ukončení zrážkovej činnosti, voda v koryte vyššia oproti normálu o 1-1,30 m (priložená fotografia z roku 2013). Imága S. flavipes neboli pozorované. Vhodné habitáty S. flavipes sú nad horným okrajom TML po "pláž" v ohybu meandra v úrovni horného (južného) okraja futbalového ihriska. Stred TML 19.454831° 48.096561° . Podľa metodiky kvalita populácie by mala byť hodnotená ako zlá. Hodnotenie mapovateľa VS ponechané z dôvodu zlej prístupnosti - pravdepodobné podhodnotenie početnosti.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
klinovka žltonohá 1 ks vizuálne pozorovanie SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 23 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 21 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
klinovka žltonohá 1 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
klinovka hadia 1 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy