Vytlačiť

Roháč obyčajný

Roháč obyčajný


Kód TML

TML_LucaCerv_024 (5 808 802,85 m2)

Meno mapovatela

Olšovský Tomáš

Dátum monitoringu

27.8.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy

Popis

Ls1.2 Dubovo brestovo jaseňové nížinné lužné lesy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
C02 - ťažba ropy, alebo plynu Nízka 5,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Poznámky

Rojenie roháča na TML už tento rok skončilo. V dotknutom TML majú roháče ideálne podmienky na úspešné prežitie – vyhlásená je tu PR Horný les. Problémom sú zmeny vo vodnom režime rieky Moravy – regulácia rieky, ohrádzovanie inundačného územia, prenikanie inváznych drevín. Pozn: početnosť jednotlivých druhov v TML je súčet všetkých početností z jednotlivých TMP.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 150,00 x 200,00 nie je TML_LucaCerv_024_20200827_001.jpg
2 200,00 x 250,00 nie je TML_LucaCerv_024_20200827_002.jpg
3 80,00 x 400,00 nie je TML_LucaCerv_024_20200827_003.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Roháč obyčajný 1 5 ks 20 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Roháč obyčajný 2 4 ks 20 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Roháč obyčajný 3 7 ks 20 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Roháč obyčajný 3 2 ks 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) 2 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) 3 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
zlatoň ligotavý 1 2 ks 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Roháč obyčajný 1 1 ks 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Roháč obyčajný 2 1 ks 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
zlatoň ligotavý 3 2 ks 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Liocola lugubris (Herbst, 1786) 1 1 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Liocola lugubris (Herbst, 1786) 3 2 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
fúzač veľký 1 8 ks 32 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač veľký 2 11 ks 32 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Megopis (Aegosoma) scabricornis Scopoli, 1763 3 7 ks 12 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač veľký 3 13 ks 32 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) 1 200 ks 800 ks presev IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) 2 250 ks 800 ks presev IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) 3 350 ks 800 ks presev IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Neatus picipes (Herbst, 1797) 3 10 ks 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy