Vytlačiť

Roháč obyčajný

Roháč obyčajný


Kód TML

TML_LucaCerv_025 (6 423 506,20 m2)

Meno mapovatela

Olšovský Tomáš

Dátum monitoringu

28.5.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy

Popis

Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

45,00 % 55,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment Vysoká 95,00 V-/B-
B02.02 - Holorub Vysoká 30,00 V-/B-
B02.03 - Odstránenie podrastu Vysoká 20,00 V-/B-
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Vysoká 100,00 V-/B-
B04 - Používanie biocídov, hormónov a chemikálií v lesníctve Stredná 20,00 V-/B-
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

8,00 % 35,00 % 57,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

8,00 % 35,00 % 57,00 %

Poznámky

Na TML boli zistené iba 3 preletujúce imága roháča obyčajného pred búrkou počas dňa. Pre intenzívne ťažby holorubom na TMP. V dotknutom TML nemajú roháče ideálne podmienky na úspešné prežitie napriek tomu, že sa tu nachádza ÚEV. Prebiehajú intenzívne ťažby predovšetkým holorubným hospodárskym spôsobom, výsadbou nepôvodných drevín (kultivary topoľov), prenikaním inváznych drevín, odstraňovanie odumretých stromov. Problémom sú zmeny vo vodnom režime rieky Moravy – regulácia rieky, ohrádzovanie inundačného územia, prenikanie inváznych drevín.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
3 150,00 x 700,00 Nie je v teréne fixovaná, zameraná v GP TML_LucaCerv_025_20200528_003.jpg
1 300,00 x 600,00 Nie je v teréne fixovaná, zameraná v GPS TML_LucaCerv_025_20200528_001.jpg
2 30,00 x 700,00 Nie je v teréne fixovaná, zameraná v GPS TML_LucaCerv_025_20200528_002.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Hololepta plana (Sulzer, 1776) 3 4 ks 7 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) 3 8 ks 12 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Saperda (Saperda) punctata Linnaeus, 1767 2 2 ks 10 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
plocháč červený 2 ks 6 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
plocháč červený 3 4 ks 6 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
bystruška medená 2 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hololepta plana (Sulzer, 1776) 2 3 ks 7 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Roháč obyčajný 1 3 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Roháč obyčajný 2 1 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Roháč obyčajný 3 1 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Saperda (Saperda) punctata Linnaeus, 1767 3 8 ks 10 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Fuzáč trávový 1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) 2 4 ks 12 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Ampedus (Ampedus) pomorum (Herbst, 1784) 2 2 ks 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ampedus (Ampedus) pomorum (Herbst, 1784) 3 2 ks 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ampedus (Ampedus) sanquinolentus (Schrank, 1776) 1 1 ks 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ampedus (Ampedus) sanquinolentus (Schrank, 1776) 2 3 ks 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ampedus (Ampedus) sanquinolentus (Schrank, 1776) 3 2 ks 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy