Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy

Popis

Kanalizovaný tok s nízkymi brehmi. (LS1,1, + X8)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.03 - iné bodové znečistenie povrchových vôd Nízka 100,00 V-
M01.03 - záplavy a vzostup zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

75,00 % 25,00 %

Poznámky

Lokalita bobrom osídlená minimálne od roku 1997. Malina kanalizovaný tok ovplyvňovaný povodňovými hladinami riek Moravy a Dunaja. Počet nájdených pobytových znakov 9. Rodina sa presťahovala (najskôr kvôli povodňovému stavu) na ústiaci Stupavský potok, s 8 pobytovými znakmi z toho 2 hate. Reprodukcia potvrdená. Odhad počtu jedincov 5.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Havran poľný 7,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Sýkorka belasá 2,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Talpa europaea Linnaeus, 1758 3,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Haja červená 17,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Kačica divá 2,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Čajka smejivá 380,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Sokol myšiar 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Nutria riečna 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Bažant poľovný 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy