Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy

Popis

Prirodzený tok s biotopom Ls1.3, Ls7.4

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Bobria rodina lokalitu kolonizuje minimálne od roku 2000. Disponibilné potravné zdroje sú stále dostatočne. Záznam pobytových znakov 26. Reprodukcia dokázaná. Odhad početnosti 5 jedincov. Zhryzanie borovíc zatiaľ ojedinelé.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Talpa europaea Linnaeus, 1758 1,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Volavka biela 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Sýkorka bielolíca 5,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Hýľ lesný 3,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy