Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy

Popis

Prirodzený neupravený tok + Ls 1.2,

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - odstránenie porastu Nízka 100,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 70,00 V+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Poznámky

Lokalita osídlená bobrom minimálne od roku 2000. Počet nájdených pobytových znakov 23 z toho 2 hate. Pre veľmi vysoký prietok vody počas monitoringu nie všetky hate museli byť zaevidované. TML vykazuje 2 jadra home rangu. Reprodukcia doložená. Odhad počtu jedincov 10.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Sus scrofa Linnaeus, 1758 12,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Brhlík lesný 2,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Bobor vodný 10,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 2,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Srnec hôrny 11,00 vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Drozd trskotavý 3,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Drozd čierny 2,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Krkavec čierny 4,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Slimák záhradný 2,00 chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758 1,00 vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 1,00 vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy