Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Slatinné jelšové lesy

Popis

Materiálové jamy po vyťažení rašeliny + biotop Ls7.4.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

45,00 % 55,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F05.04 - pytliactvo Nízka 100,00 V+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

85,00 % 15,00 %

Poznámky

Lokalita osídlená bobrom minimálne od roku 1991. Jedná z prvých lokalít výskytu bobra mimo nivy Moravy. Predmetná TML zažíva dynamickú zmenu. Zvyšuje sa počet rodín a aj pobytových znakov. Počas päť hodinového sa stihla vykonať iba rekognoskácia TML a vykonať schválený monitoring iba na časti TML kde bolo zistených 14 pobytových znakov, reprodukciu 2 hate z toho jedná priečna stavba nad asfaltovou komunikáciou. Dňa 18.12.2020 monitoring TML dokončený 21 pobytových znakov z toho 3 hate a 6 na brehoch rašelinisk.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Kačica divá 4,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Krkavec čierny 2,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Slávik červienka 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Bobor vodný 7,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Oriešok hnedý 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy