Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy

Popis

Prirodzený tok s biotopmi Ls1.3, (Ls2.2).

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 5,00 % 5,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

55,00 % 45,00 %

Poznámky

Lokalita bobrom osídlená minimálne od roku 1999. Prirodzený tok. Počas letnej sezóny na lokalite nízky stĺpec vody. Počet zistených pobytových znakov 7. Hať nepotvrdená. Potvrdená reprodukcia. Odhad počtu jedincov 4.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Sýkorka lesklohlavá 6,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Bobor vodný 4,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 7,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Drozd čierny 4,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Sýkorka belasá 4,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Sojka škriekavá 2,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Srnec hôrny 3,00 vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Krkavec čierny 1,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy