Vytlačiť

kunka červenobruchá

kunka červenobruchá


Kód TML

TML_BombBomb_032 (191 572,02 m2)

Meno mapovatela

Argalášová Zuzana

Dátum monitoringu

12.5.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 30,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.01 - profesionálny pasívny rybolov Stredná 100,00 B-
J02.01 - zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne Stredná 90,00 B-
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Stredná 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 40,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

20,00 % 40,00 % 40,00 %

Poznámky

Nájdene jedince v blízkosti rybníka v lesnom poraste v mlákach.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
kunka červenobruchá 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
ropucha bradavičnatá 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy