Vytlačiť

hadinec červený

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží

Popis

Zarastajúca suchomilná travinnobylinná vegetácia

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 20,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Vysoká 50,00 V-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Poznámky

V rámci TMP (5x5m) bolo zaznamenaných 8 jedincov poškodených ohryzom lesnou zverou. Čo predstavuje približne 53% množstva jedincov v uvedenej TMP. Lokalita minulú vegetačnú sezónu prepasená v dostatočnom rozsahu.V súčasnosti pastva na lokalite absentuje.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

139

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

12,00


Kvetnaté rastliny

127,00


Plodové rastliny

0,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

500,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

5,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
TMP_EchiRuss_010 20,074748 / 48,52425 15 2 13 10,00 TMP_EchiRuss_010_20200604_01.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
hadinec červený Áno ENr Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
hlaváčik jarný Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
horec krížatý Nie LR Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy