Vytlačiť

jesienka piesočná

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Vysoká 8,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

spolumapovateľka Monika Lukovičová


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

200,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

133

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

133,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

2 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

8,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

25,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
jesienka piesočná Áno CRr Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
slanobyl drasnomilná ruská Nie Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
gypsomilka zväzkovitá piesočná Áno EN Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
alkana farbiarska Áno CRr Nie Br.-Bl. / r - 1 až 3 jedinci s nepatrnou pokryvnosťou
rezeda veľkokališná Áno EN Nie Br.-Bl. / r - 1 až 3 jedinci s nepatrnou pokryvnosťou
zlatobyl kanadská Nie Áno Invázne / B - bežný
gledícia trojtrnová Nie Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy
pajasen žliazkatý Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy
agát biely Nie Nie Br.-Bl. / 2a - pokryvnosť 5 až 12,5% plochy

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy