Vytlačiť

jesienka piesočná

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Vysoká 3,00 V-/B+
I01 - druhové invázie Vysoká 5,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Na lokalite ryjú diviaky a vytvárajú obnažené plôšky piesku, čo môže mať do budúcna pozitívny vplyv na biotop a populáciu jesienky piesočnej. Spolumapovateľka Monika Lukovičová.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

0,50

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Počet jedincov (ks)

1

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

1,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

437,33

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

5,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

30,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
jesienka piesočná Áno CRr Nie Br.-Bl. / r - 1 až 3 jedinci s nepatrnou pokryvnosťou
agát biely Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy
pajasen žliazkatý Nie Nie Br.-Bl. / 1 - pokryvnosť 1,5 až 3% plochy

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy