Vytlačiť

jesienka piesočná

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Stredná 5,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

spolumapovateľka Monika Lukovičová


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

1,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Počet jedincov (ks)

3

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

3,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

1 090,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
jesienka piesočná Áno CRr Nie Br.-Bl. / r - 1 až 3 jedinci s nepatrnou pokryvnosťou
alkana farbiarska Áno CRr Nie Br.-Bl. / + - niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy