Vytlačiť

svišť vrchovský

svišť vrchovský


Kód TML

TML_MarmMarm_028 (321 951,25 m2)

Meno mapovatela

Lešová Andrea

Dátum monitoringu

22.9.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

alpínske a subalpínske pásmo

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 10,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Císlo TMP / Čas /
Názov taxónu
Spôsob zberu /
Charakter. nálezu
Pohlavie / Veková skupina Hmotnosť / Dĺžka tela / Dĺžka chvosta
- / (-) /
svišť vrchovský
vizuálne pozorovanie /
STAVBA - rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby
- / - / - / -
- / (-) /
svišť vrchovský
vizuálne pozorovanie /
ADD - dospelý jedinec
- / subadult - / - / -
- / (-) /
kamzík vrchovský
vizuálne pozorovanie /
ADD - dospelý jedinec
- / - / - / -
- / (-) /
kamzík vrchovský
vizuálne pozorovanie /
ADD - dospelý jedinec
- / - / - / -
- / (-) /
kamzík vrchovský
vizuálne pozorovanie /
JUVENIL - nedospelý jedinec
- / juvenil - / - / -
- / (-) /
Krkavec čierny
vizuálne pozorovanie /
M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
- / - / - / -

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy